Loading...
Etusivu 2017-10-19T15:25:28+00:00

Tervehdys, kuinka voimme auttaa?

Mikä tää Innovate or die on?

Innovate or die on korkeakouluopiskelijoille suunnattu innovaatiokilpailu, jossa eri alojen opiskelijat tuottavat uusia, innovatiivisia ideoita toimeksiantajien antamiin ajankohtaisiin haasteisiin. Tapahtuman päätteksi yritysten edustajat valitsevat parhaat ratkaisuehdotukset ja voittajatiimit palkitaan 1000 eurolla!

Innovate or die tarjoaa innovatiivisen ja tehokkaan tavan oppia. Osallistujilla on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda kontakteja osallistuvien yritysten sekä eri korkeakouluista tulevien opiskelijoiden kanssa.

Yrityksille Innovate or die tarjoaa mahdollisuuden löytää ratkaisuja nykyisiin liiketoiminnan haasteisiin tehokkaasti 24 tunnin aikana. Tavoitteenamme on tuoda korkeakouluopiskelua lähemmäksi yritysmaailmaa ja heidän ajankohtaisia haasteita.

Tapahtuman rakenne

Valmennuspäivä

Valmennuspäivä antaa opiskelijalle valmiudet innovaatioprosessiin, tiimityöskentelyyn sekä pitchaukseen. Opiskelijat oppivat uusia käytännöllisiä työkaluja, joita hyödyntää heti päätapahtumassa.

Oppimisprosessi alkaa täällä!

Jokainen valmennuspäivä pidetään lähtökohtaisesti opiskelijan omalla koululla. Valmennuspäivä antaa opiskelijalle kaikki tarvittavat tiedot, joita tarvitaan päätapahtumassa. Perusteellisen perehdytyksen myötä kokemusta itse yrittäjyydestä tai innovoinnista ei ole välttämätöntä omata entuudestaan.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä annetaan valmennuspäivässä jokaiselle tapahtumaan osallistuvalle. Ennakkotehtävän tarkoituksena on tutustua toimeksiantajayrityksen liiketoimintaan ja suunnata ajatukset toimeksiantoa sekä päätapahtumaa kohti.

Tutustu toimeksiantajayritykseen!

Ennakkotehtävä antaa opiskelijalle perustiedot toimeksiantajayrityksesta. Usein yrityksillä on käytössään myös yrityskohtaista materiaalia, johon tulee perehtyä ennen tapahtumaa.

Päätapahtuma

Päätapahtuma järjestetään vuonna 2017 Himoksella. Opiskelijatiimit kilpailevat toisiaan vastaan siitä, ketkä innovoivat parhaimman ratkaisun yrityksen haasteeseen. Jokaisella tiimillä on oma apuvalmentaja käytössään koko tapahtuman ajan.

Show time!

Yritykset antavat haasteensa 4-6 eri tiimille. Tiimit työstävät ideoita ja ratkaisuja noin 24 tuntia. Tapahtuman loppupuolella tiimeillä on vielä mahdollisuus hioa esitystään ennen ratkaisujen esittelyä yritysten edustajille.

Jälkitehtävä

Jälkitehtävän tarkoituksena on arvioida omaa oppimista ja kokemusta. Miten opiskelija koki suoriutuvansa tehtävästä, mitä tapahtumasta opittiin ja päästiinkö tavoitteisiin. Tapahtuman järjestäjät keräävät myös palautteen ja kehitysideat tuleviin tapahtumiin!

Arvioi ja kehitä

Useassa korkeakoulussa myönnetään kaksi opintopistettä tapahtumaan osallistumisesta. Opiskelijat voivat varmistaa opintopisteiden myöntämisen omasta korkeakoulustaan.

Innovate or die numeroina

Innovate or die – innovaatiokilpailua on järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Tähän mennessä olemme toteuttaneet neljä tapahtumaa Suomessa ja kaksi Espanjassa. Mukana matkallamme on ollut mahtavia yrityksiä ja korkeakouluja. Useimmat korkeakoulut ovat luoneet tapahtumastamme opintokokonaisuuden, josta myönnetään kaksi opintopistettä tai joka on osa laajempaa kurssikokonaisuutta. How cool is that?!

0
Tapahtumaa
0
Toimeksiantajaa
0
Korkeakoulua
0
Opiskelijaa
0
Yhteistyökumppania

Yritys – Why choose Us?

 • Erittäin tehokas tapa työskennellä tulevaisuuden osaajien kanssa

 • Saavuta tehokkaasti uusia innovatiivisia ratkaisuja

 • Opiskelijat tulevat eri alojen koulutusohjelmista, joka mahdollistaa monipuoliset ideat ja ratkaisut

 • Innovaatiotoiminta on yksi merkittävimmistä tekijöistä yrityksesi kasvussa ja kehittämisessä

 • Innovate or die voi olla juuri se puuttuva palanen edetäksesi seuraavalle tasolle

Opiskelija – Why choose Us?

 • Loistava mahdollisuus työskennellä yritysten kanssa

 • Opi innovointi- ja tiimityötaitoja tehokkaasti

 • Opi käyttämään innovaatiotyökaluja

 • Saa kokemusta pitchaamisesta ja omien ideoiden esittelystä

 • Mahdollisuus työskennellä muiden korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa

 • Opi kehittämään ratkaisuja yrityselämäs haasteisiin luovalla tavalla

 • Pääse näyttämään taitosi suoraan yritysten edustajille

Mitä mieltä osallistujat ovat olleet tapahtumasta

IOD oli hauska tapa oppia uusia asioita innovoinnista. Meidän tiimimme jopa voitti oman haasteemme! Ehdottomasti osallistuisin uudestaan!

Osallistuja, IOD Suomi 2016

IOD oli aivan uudenlainen kokemus, josta opin paljon. Opin mm. pitchaamaan ja luomaan ideoita todella tehokkaasti. Suosittelisin tapahtumaa kavereilleni!

Osallistuja, IOD Suomi 2016
Kokemuksena Innovate or die! oli erinomainen ja suosittelisin tapahtumaa kavereilleni. Opiskelu olisi tosi paljon erilaisempaa, jos useimmat kurssit olisi toteutettu tekemällä oppimisen tavoilla.
Osallistuja, IOD Suomi 2016

Yhteistyössä